Technický dozor investora

Řadí se sem následující činnosti

 • koordinace prací před zahájením stavby
 • kontrola postupu prací podle smlouvy a harmonogramu
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování zápisu
 • sledovat a kontrolovat jakost a rozsah dodávek, práce prováděné na stavbě a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, podmínkami smluv, právními předpisy a technickými normami.
 • sledování změn v projektu vyvolané investorem nebo dodavatelem a jejich následné vyhodnocení
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • přejímky dílčích částí díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • kontrola podkladů pro fakturaci
 • vypracování soupisu vad a nedodělků, následný dozor nad jejich odstranění v daném termínu
 • koordinace při odevzdání a převzetí díla

Detailní rozsah náplně technického (stavebního) dozoru.

Konkrétní obsah a rozsah autorského dozoru dohodne objednatel se zhotovitelem ve smlouvě.

Kontaktujte nás

  Zasláním poptávkové formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (viz. zásady ochrany osobních údajů)

  Brněnská 489, 696 11 Mutěnice

  +420 518 352 504

  investservis@investservis.eu